ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင် ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၁)
ဇူလှိုင် လ (၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
———————————————-
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင် ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
———————————————-
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအစိုးရသည် Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။