ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၁)

ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက် နှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီး ဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၁)
၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃ ရက်