အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (MOCIT) မှ nugmyanmar.org website အား အမြင်သစ်ဖြင့် မိတ်ဆက်ခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၅ ရက်

ယနေ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့သည် ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းခြင်း ၃ နှစ်ပြည့်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ၃ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ nugmyanmar.org website အား အမြင်သစ် ပုံစံသစ်ဖြင့် features အသစ်များထည့်ကာ ပြုပြင်ထားပါသည်။ nugmyanmar.org မှ တဆင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ websites များကိုသွားရန် မူလ website ပုံစံမပြောင်းစေရန် Ministry Menu တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ